הטיות פועל заждаться ברוסית

X
הטה

Данный возвратный глагол относится к первому типу спряжения. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онзаждался
   ya/ty/onzazhdalsya
  • я/ты/оназаждалась
   ya/ty/onazazhdalas'
  • онозаждалось
   onozazhdalos'
  • мы/вы/онизаждались
   my/vy/onizazhdalis'

  будущее

  • язаждусь
   yazazhdus'
  • тызаждёшься
   tyzazhdyosh'sya
  • он/она/онозаждётся
   on/ona/onozazhdyotsya
  • мызаждёмся
   myzazhdyomsya
  • вызаждётесь
   vyzazhdyotes'
  • онизаждутся
   onizazhdutsya

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • заждавшись
    zazhdavshis'

   Императив

   • тызаждись
    tyzazhdis'
   • мызаждёмся/-ёмтесь
    myzazhdyomsya/-yomtes'
   • вызаждитесь
    vyzazhdites'

   Причастие

   активный залог

   • заждавшийся
    zazhdavshijsya

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • заждалсябы
     zazhdalsyaby
    • заждаласьбы
     zazhdalas'by
    • заждалосьбы
     zazhdalos'by
    • заждалисьбы
     zazhdalis'by
    פרסום
    הטיות הפועל заждаться בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "заждаться", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים ברוסית: разорваться, нажраться, перерваться
    פרסום