הטיות פועל закрепостить ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: закрепоститься

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв ст/щ в основе. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онзакрепостил
   ya/ty/onzakrepostil
  • я/ты/оназакрепостила
   ya/ty/onazakrepostila
  • онозакрепостило
   onozakrepostilo
  • мы/вы/онизакрепостили
   my/vy/onizakrepostili

  будущее

  • язакрепощу
   yazakreposhhu
  • тызакрепостишь
   tyzakrepostish'
  • он/она/онозакрепостит
   on/ona/onozakrepostit
  • мызакрепостим
   myzakrepostim
  • вызакрепостите
   vyzakrepostite
  • онизакрепостят
   onizakrepostyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • закрепостив/-стивши
    zakrepostiv/-stivshi

   Императив

   • тызакрепости
    tyzakreposti
   • мызакрепостим/-стимте
    myzakrepostim/-stimte
   • вызакрепостите
    vyzakrepostite

   Причастие

   активный залог

   • закрепостивший
    zakrepostivshij

   пассивный залог

   • закрепощённый
    zakreposhhyonnyj

   Сослагательное наклонение

   • закрепостилбы
    zakrepostilby
   • закрепостилабы
    zakrepostilaby
   • закрепостилобы
    zakrepostiloby
   • закрепостилибы
    zakrepostiliby
   פרסום
   הטיות הפועל закрепостить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "закрепостить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: угостить, возместить, упростить
   פרסום