הטיות פועל запить (I) ברוסית

X
הטה

zapit'

(perfective)
הדפס

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'и' основе. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онзапил
   ya/ty/onzapil
  • я/ты/оназапила
   ya/ty/onazapila
  • онозапило
   onozapilo
  • мы/вы/онизапили
   my/vy/onizapili

  будущее

  • язапью
   yazap'yu
  • тызапьёшь
   tyzap'yosh'
  • он/она/онозапьёт
   on/ona/onozap'yot
  • мызапьём
   myzap'yom
  • вызапьёте
   vyzap'yote
  • онизапьют
   onizap'yut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • запив/-ивши
    zapiv/-ivshi

   Императив

   • тызапей
    tyzapej
   • мызапьём/-ьёмте
    myzap'yom/-'yomte
   • вызапейте
    vyzapejte

   Причастие

   активный залог

   • запивший
    zapivshij

   пассивный залог

   • запитый
    zapityj

   Сослагательное наклонение

   • запилбы
    zapilby
   • запилабы
    zapilaby
   • запилобы
    zapiloby
   • запилибы
    zapiliby
   פרסום
   הטיות הפועל запить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "запить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: зашить, побить, перелить
   פרסום