הטיות פועל застигнуть ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'н' основе. Для некоторых форм имеются альтернативные варианты. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онзастиг
   ya/ty/onzastig
  • я/ты/оназастигла
   ya/ty/onazastigla
  • онозастигло
   onozastiglo
  • мы/вы/онизастигли
   my/vy/onizastigli

  будущее

  • язастигну
   yazastignu
  • тызастигнешь
   tyzastignesh'
  • он/она/онозастигнет
   on/ona/onozastignet
  • мызастигнем
   myzastignem
  • вызастигнете
   vyzastignete
  • онизастигнут
   onizastignut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • застигнув/-гнувши
    zastignuv/-gnuvshi

   Императив

   • тызастигни
    tyzastigni
   • мызастигнем/-гнемте
    myzastignem/-gnemte
   • вызастигните
    vyzastignite

   Причастие

   активный залог

   • застигнувший/-гший
    zastignuvshij/-gshij

   пассивный залог

   • застигнутый
    zastignutyj

   Сослагательное наклонение

   • застигбы
    zastigby
   • застиглабы
    zastiglaby
   • застиглобы
    zastigloby
   • застиглибы
    zastigliby
   פרסום
   הטיות הפועל застигнуть בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "застигнуть", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: достичь, настичь
   פרסום