הטיות פועל наворотить ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв т/ч в основе. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннаворотил
   ya/ty/onnavorotil
  • я/ты/онанаворотила
   ya/ty/onanavorotila
  • ононаворотило
   ononavorotilo
  • мы/вы/онинаворотили
   my/vy/oninavorotili

  будущее

  • янаворочу
   yanavorochu
  • тынаворотишь
   tynavorotish'
  • он/она/ононаворотит
   on/ona/ononavorotit
  • мынаворотим
   mynavorotim
  • вынаворотите
   vynavorotite
  • онинаворотят
   oninavorotyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • наворотив/-тивши
    navorotiv/-tivshi

   Императив

   • тынавороти
    tynavoroti
   • мынаворотим/-тимте
    mynavorotim/-timte
   • вынаворотите
    vynavorotite

   Причастие

   активный залог

   • наворотивший
    navorotivshij

   пассивный залог

   • навороченный
    navorochennyj

   Сослагательное наклонение

   • наворотилбы
    navorotilby
   • наворотилабы
    navorotilaby
   • наворотилобы
    navorotiloby
   • наворотилибы
    navorotiliby
   פרסום
   הטיות הפועל наворотить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "наворотить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: выплатить, оплатить, захватить
   פרסום