הטיות פועל навраться ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: наврать

Данный возвратный глагол относится к первому типу спряжения. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннаврался
   ya/ty/onnavralsya
  • я/ты/онанавралась
   ya/ty/onanavralas'
  • ононавралось
   ononavralos'
  • мы/вы/онинаврались
   my/vy/oninavralis'

  будущее

  • янаврусь
   yanavrus'
  • тынаврёшься
   tynavryosh'sya
  • он/она/ононаврётся
   on/ona/ononavryotsya
  • мынаврёмся
   mynavryomsya
  • вынаврётесь
   vynavryotes'
  • онинаврутся
   oninavrutsya

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • навравшись
    navravshis'

   Императив

   • тынаврись
    tynavris'
   • мынаврёмся/-ёмтесь
    mynavryomsya/-yomtes'
   • вынавритесь
    vynavrites'

   Причастие

   активный залог

   • навравшийся
    navravshijsya

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • навралсябы
     navralsyaby
    • навраласьбы
     navralas'by
    • навралосьбы
     navralos'by
    • навралисьбы
     navralis'by
    פרסום
    הטיות הפועל навраться בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "навраться", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים ברוסית: надорваться, разорваться, дорваться
    פרסום