הטיות פועל накрасть ברוסית

X
הטה

nakrast'

(perfective)
הדפס

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглых 'с' и 'д' в основе. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннакрал
   ya/ty/onnakral
  • я/ты/онанакрала
   ya/ty/onanakrala
  • ононакрало
   ononakralo
  • мы/вы/онинакрали
   my/vy/oninakrali

  будущее

  • янакраду
   yanakradu
  • тынакрадёшь
   tynakradyosh'
  • он/она/ононакрадёт
   on/ona/ononakradyot
  • мынакрадём
   mynakradyom
  • вынакрадёте
   vynakradyote
  • онинакрадут
   oninakradut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • накрав/-вши
    nakrav/-vshi

   Императив

   • тынакради
    tynakradi
   • мынакрадём/-дёмте
    mynakradyom/-dyomte
   • вынакрадите
    vynakradite

   Причастие

   активный залог

   • накравший
    nakravshij

   пассивный залог

   • накраденный
    nakradennyj

   Сослагательное наклонение

   • накралбы
    nakralby
   • накралабы
    nakralaby
   • накралобы
    nakraloby
   • накралибы
    nakraliby
   פרסום
   הטיות הפועל накрасть בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "накрасть", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: скрасть, перекрасть
   פרסום