הטיות פועל наорать ברוסית

X
הטה

naorat'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: наораться

Данный глагол относится к первому типу спряжения, однако у него отсутствуют некоторые стандартные формы. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннаорал
   ya/ty/onnaoral
  • я/ты/онанаорала
   ya/ty/onanaorala
  • ононаорало
   ononaoralo
  • мы/вы/онинаорали
   my/vy/oninaorali

  будущее

  • янаору
   yanaoru
  • тынаорёшь
   tynaoryosh'
  • он/она/ононаорёт
   on/ona/ononaoryot
  • мынаорём
   mynaoryom
  • вынаорёте
   vynaoryote
  • онинаорут
   oninaorut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • наорав/-авши
    naorav/-avshi

   Императив

   • тынаори
    tynaori
   • мынаорём/-ёмте
    mynaoryom/-yomte
   • вынаорите
    vynaorite

   Причастие

   активный залог

   • наоравший
    naoravshij

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • наоралбы
     naoralby
    • наоралабы
     naoralaby
    • наоралобы
     naoraloby
    • наоралибы
     naoraliby
    פרסום
    הטיות הפועל наорать בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "наорать", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים ברוסית: ​нарвать, обождать
    פרסום