הטיות פועל насадить ברוסית

X
הטה

nasadit'

(perfective)
הדפס

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннасадил
   ya/ty/onnasadil
  • я/ты/онанасадила
   ya/ty/onanasadila
  • ононасадило
   ononasadilo
  • мы/вы/онинасадили
   my/vy/oninasadili

  будущее

  • янасажу
   yanasazhu
  • тынасадишь
   tynasadish'
  • он/она/ононасадит
   on/ona/ononasadit
  • мынасадим
   mynasadim
  • вынасадите
   vynasadite
  • онинасадят
   oninasadyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • насадив/-дивши
    nasadiv/-divshi

   Императив

   • тынасади
    tynasadi
   • мынасадим/-димте
    mynasadim/-dimte
   • вынасадите
    vynasadite

   Причастие

   активный залог

   • насадивший
    nasadivshij

   пассивный залог

   • насаженный
    nasazhennyj

   Сослагательное наклонение

   • насадилбы
    nasadilby
   • насадилабы
    nasadilaby
   • насадилобы
    nasadiloby
   • насадилибы
    nasadiliby
   פרסום
   הטיות הפועל насадить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "насадить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: перетрудить, загородить
   פרסום