הטיות פועל нахлобучить ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: нахлобучиться

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв и/ь в окончании. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннахлобучил
   ya/ty/onnakhlobuchil
  • я/ты/онанахлобучила
   ya/ty/onanakhlobuchila
  • ононахлобучило
   ononakhlobuchilo
  • мы/вы/онинахлобучили
   my/vy/oninakhlobuchili

  будущее

  • янахлобучу
   yanakhlobuchu
  • тынахлобучишь
   tynakhlobuchish'
  • он/она/ононахлобучит
   on/ona/ononakhlobuchit
  • мынахлобучим
   mynakhlobuchim
  • вынахлобучите
   vynakhlobuchite
  • онинахлобучат
   oninakhlobuchat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • нахлобучив/-ивши
    nakhlobuchiv/-ivshi

   Императив

   • тынахлобучь
    tynakhlobuch'
   • мынахлобучим/-имте
    mynakhlobuchim/-imte
   • вынахлобучьте
    vynakhlobuch'te

   Причастие

   активный залог

   • нахлобучивший
    nakhlobuchivshij

   пассивный залог

   • нахлобученный
    nakhlobuchennyj

   Сослагательное наклонение

   • нахлобучилбы
    nakhlobuchilby
   • нахлобучилабы
    nakhlobuchilaby
   • нахлобучилобы
    nakhlobuchiloby
   • нахлобучилибы
    nakhlobuchiliby
   פרסום
   הטיות הפועל нахлобучить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "нахлобучить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: ограничить, сосредоточить, уничтожить
   פרסום