הטיות פועל нашить ברוסית

X
הטה

nashit'

(perfective)
הדפס

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'и' основе. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оннашил
   ya/ty/onnashil
  • я/ты/онанашила
   ya/ty/onanashila
  • ононашило
   ononashilo
  • мы/вы/онинашили
   my/vy/oninashili

  будущее

  • янашью
   yanash'yu
  • тынашьёшь
   tynash'yosh'
  • он/она/ононашьёт
   on/ona/ononash'yot
  • мынашьём
   mynash'yom
  • вынашьёте
   vynash'yote
  • онинашьют
   oninash'yut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • нашив/-ивши
    nashiv/-ivshi

   Императив

   • тынашей
    tynashej
   • мынашьём/-ьёмте
    mynash'yom/-'yomte
   • вынашейте
    vynashejte

   Причастие

   активный залог

   • нашивший
    nashivshij

   пассивный залог

   • нашитый
    nashityj

   Сослагательное наклонение

   • нашилбы
    nashilby
   • нашилабы
    nashilaby
   • нашилобы
    nashiloby
   • нашилибы
    nashiliby
   פרסום
   הטיות הפועל нашить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "нашить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: побить, зашить, пришить
   פרסום