הטיות פועל обдать ברוסית

X
הטה

obdat'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: обдаться

Данный глагол относится к первому типу спряжения. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онобдал
   ya/ty/onobdal
  • я/ты/онаобдала
   ya/ty/onaobdala
  • онообдало
   onoobdalo
  • мы/вы/ониобдали
   my/vy/oniobdali

  будущее

  • яобдам
   yaobdam
  • тыобдашь
   tyobdash'
  • он/она/онообдаст
   on/ona/onoobdast
  • мыобдадим
   myobdadim
  • выобдадите
   vyobdadite
  • ониобдадут
   oniobdadut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • обдав/-вши
    obdav/-vshi

   Императив

   • тыобдай
    tyobdaj
   • мыобдадим/-димте
    myobdadim/-dimte
   • выобдайте
    vyobdajte

   Причастие

   активный залог

   • обдавший
    obdavshij

   пассивный залог

   • обданный
    obdannyj

   Сослагательное наклонение

   • обдалбы
    obdalby
   • обдалабы
    obdalaby
   • обдалобы
    obdaloby
   • обдалибы
    obdaliby
   פרסום
   הטיות הפועל обдать בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "обдать", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: отдать, подать, задать
   פרסום