הטיות פועל обжить ברוסית

X
הטה

obzhit'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: обжиться

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'в' в основе. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онобжил
   ya/ty/onobzhil
  • я/ты/онаобжила
   ya/ty/onaobzhila
  • онообжило
   onoobzhilo
  • мы/вы/ониобжили
   my/vy/oniobzhili

  будущее

  • яобживу
   yaobzhivu
  • тыобживёшь
   tyobzhivyosh'
  • он/она/онообживёт
   on/ona/onoobzhivyot
  • мыобживём
   myobzhivyom
  • выобживёте
   vyobzhivyote
  • ониобживут
   oniobzhivut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • обжив/-вши
    obzhiv/-vshi

   Императив

   • тыобживи
    tyobzhivi
   • мыобживём/-вёмте
    myobzhivyom/-vyomte
   • выобживите
    vyobzhivite

   Причастие

   активный залог

   • обживший
    obzhivshij

   пассивный залог

   • обжитый
    obzhityj

   Сослагательное наклонение

   • обжилбы
    obzhilby
   • обжилабы
    obzhilaby
   • обжилобы
    obzhiloby
   • обжилибы
    obzhiliby
   פרסום
   הטיות הפועל обжить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "обжить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: прожить, отжить
   פרסום