הטיות פועל объединить ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: объединиться

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. Для некоторых форм имеются альтернативные варианты. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онобъединил
   ya/ty/onob''edinil
  • я/ты/онаобъединила
   ya/ty/onaob''edinila
  • онообъединило
   onoob''edinilo
  • мы/вы/ониобъединили
   my/vy/oniob''edinili

  будущее

  • яобъединю
   yaob''edinyu
  • тыобъединишь
   tyob''edinish'
  • он/она/онообъединит
   on/ona/onoob''edinit
  • мыобъединим
   myob''edinim
  • выобъедините
   vyob''edinite
  • ониобъединят
   oniob''edinyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • объединив/-ивши
    ob''ediniv/-ivshi

   Императив

   • тыобъедини
    tyob''edini
   • мыобъединим/-имте
    myob''edinim/-imte
   • выобъедините
    vyob''edinite

   Причастие

   активный залог

   • объединивший
    ob''edinivshij

   пассивный залог

   • объединённый
    ob''edinyonnyj

   Сослагательное наклонение

   • объединилбы
    ob''edinilby
   • объединилабы
    ob''edinilaby
   • объединилобы
    ob''ediniloby
   • объединилибы
    ob''ediniliby
   פרסום
   הטיות הפועל объединить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "объединить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: переговорить, разделить, приободрить
   פרסום