הטיות פועל опереться ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: опереть

ראה עוד опираться - imperfective

Данный возвратный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/оноперся
   ya/ty/onopersya
  • я/ты/онаопёрлась/-перлась
   ya/ty/onaopyorlas'/-perlas'
  • онооперлось
   onooperlos'
  • мы/вы/ониоперлись
   my/vy/onioperlis'

  будущее

  • яобопрусь
   yaoboprus'
  • тыобопрешься
   tyobopresh'sya
  • он/она/онообопрется
   on/ona/onoobopretsya
  • мыобопремся
   myobopremsya
  • выобопретесь
   vyobopretes'
  • ониобопрутся
   onioboprutsya

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • опершись
    opershis'

   Императив

   • тыобопрись
    tyobopris'
   • мыобопремся/-бопремтесь
    myobopremsya/-bopremtes'
   • выобопритесь
    vyoboprites'

   Причастие

   активный залог

   • опершийся
    opershijsya

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • оперсябы
     opersyaby
    • опёрлась/-перласьбы
     opyorlas'/-perlas'by
    • оперлосьбы
     operlos'by
    • оперлисьбы
     operlis'by
    פרסום
    הטיות הפועל опереться בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "опереться", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פרסום