הטיות פועל перекрасть ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглых 'с' и 'д' в основе. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онперекрал
   ya/ty/onperekral
  • я/ты/онаперекрала
   ya/ty/onaperekrala
  • оноперекрало
   onoperekralo
  • мы/вы/ониперекрали
   my/vy/oniperekrali

  будущее

  • яперекраду
   yaperekradu
  • тыперекрадёшь
   typerekradyosh'
  • он/она/оноперекрадёт
   on/ona/onoperekradyot
  • мыперекрадём
   myperekradyom
  • выперекрадёте
   vyperekradyote
  • ониперекрадут
   oniperekradut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • перекрав/-вши
    perekrav/-vshi

   Императив

   • тыперекради
    typerekradi
   • мыперекрадём/-дёмте
    myperekradyom/-dyomte
   • выперекрадите
    vyperekradite

   Причастие

   активный залог

   • перекравший
    perekravshij

   пассивный залог

   • перекраденный
    perekradennyj

   Сослагательное наклонение

   • перекралбы
    perekralby
   • перекралабы
    perekralaby
   • перекралобы
    perekraloby
   • перекралибы
    perekraliby
   פרסום
   הטיות הפועל перекрасть בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "перекрасть", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: накрасть, раскрасть, скрасть
   פרסום