הטיות פועל поддать ברוסית

X
הטה

poddat'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: поддаться

Данный глагол относится к первому типу спряжения. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онподдал
   ya/ty/onpoddal
  • я/ты/онаподдала
   ya/ty/onapoddala
  • оноподдало
   onopoddalo
  • мы/вы/ониподдали
   my/vy/onipoddali

  будущее

  • яподдам
   yapoddam
  • тыподдашь
   typoddash'
  • он/она/оноподдаст
   on/ona/onopoddast
  • мыподдадим
   mypoddadim
  • выподдадите
   vypoddadite
  • ониподдадут
   onipoddadut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • поддав/-вши
    poddav/-vshi

   Императив

   • тыподдай
    typoddaj
   • мыподдадим/-димте
    mypoddadim/-dimte
   • выподдайте
    vypoddajte

   Причастие

   активный залог

   • поддавший
    poddavshij

   пассивный залог

   • подданный
    poddannyj

   Сослагательное наклонение

   • поддалбы
    poddalby
   • поддалабы
    poddalaby
   • поддалобы
    poddaloby
   • поддалибы
    poddaliby
   פרסום
   הטיות הפועל поддать בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "поддать", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: подать, отдать, задать
   פרסום