הטיות פועל подкрутить ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: подкрутиться

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв т/ч в основе. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онподкрутил
   ya/ty/onpodkrutil
  • я/ты/онаподкрутила
   ya/ty/onapodkrutila
  • оноподкрутило
   onopodkrutilo
  • мы/вы/ониподкрутили
   my/vy/onipodkrutili

  будущее

  • яподкручу
   yapodkruchu
  • тыподкрутишь
   typodkrutish'
  • он/она/оноподкрутит
   on/ona/onopodkrutit
  • мыподкрутим
   mypodkrutim
  • выподкрутите
   vypodkrutite
  • ониподкрутят
   onipodkrutyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • подкрутив/-тивши
    podkrutiv/-tivshi

   Императив

   • тыподкрути
    typodkruti
   • мыподкрутим/-тимте
    mypodkrutim/-timte
   • выподкрутите
    vypodkrutite

   Причастие

   активный залог

   • подкрутивший
    podkrutivshij

   пассивный залог

   • подкрученный
    podkruchennyj

   Сослагательное наклонение

   • подкрутилбы
    podkrutilby
   • подкрутилабы
    podkrutilaby
   • подкрутилобы
    podkrutiloby
   • подкрутилибы
    podkrutiliby
   פרסום
   הטיות הפועל подкрутить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "подкрутить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: схватить, выплатить, захватить
   פרסום