הטיות פועל подозвать ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онподозвал
   ya/ty/onpodozval
  • я/ты/онаподозвала
   ya/ty/onapodozvala
  • оноподозвало
   onopodozvalo
  • мы/вы/ониподозвали
   my/vy/onipodozvali

  будущее

  • яподзову
   yapodzovu
  • тыподзовёшь
   typodzovyosh'
  • он/она/оноподзовёт
   on/ona/onopodzovyot
  • мыподзовём
   mypodzovyom
  • выподзовёте
   vypodzovyote
  • ониподзовут
   onipodzovut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • подозвав/-озвавши
    podozvav/-ozvavshi

   Императив

   • тыподзови
    typodzovi
   • мыподзовём/-зовёмте
    mypodzovyom/-zovyomte
   • выподзовите
    vypodzovite

   Причастие

   активный залог

   • подозвавший
    podozvavshij

   пассивный залог

   • подозванный
    podozvannyj

   Сослагательное наклонение

   • подозвалбы
    podozvalby
   • подозвалабы
    podozvalaby
   • подозвалобы
    podozvaloby
   • подозвалибы
    podozvaliby
   פרסום
   הטיות הפועל подозвать בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "подозвать", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: обозвать, подозвать
   פרסום