הטיות פועל подпустить ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв ст/щ в основе. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онподпустил
   ya/ty/onpodpustil
  • я/ты/онаподпустила
   ya/ty/onapodpustila
  • оноподпустило
   onopodpustilo
  • мы/вы/ониподпустили
   my/vy/onipodpustili

  будущее

  • яподпущу
   yapodpushhu
  • тыподпустишь
   typodpustish'
  • он/она/оноподпустит
   on/ona/onopodpustit
  • мыподпустим
   mypodpustim
  • выподпустите
   vypodpustite
  • ониподпустят
   onipodpustyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • подпустив/-стивши
    podpustiv/-stivshi

   Императив

   • тыподпусти
    typodpusti
   • мыподпустим/-стимте
    mypodpustim/-stimte
   • выподпустите
    vypodpustite

   Причастие

   активный залог

   • подпустивший
    podpustivshij

   пассивный залог

   • подпущенный
    podpushhennyj

   Сослагательное наклонение

   • подпустилбы
    podpustilby
   • подпустилабы
    podpustilaby
   • подпустилобы
    podpustiloby
   • подпустилибы
    podpustiliby
   פרסום
   הטיות הפועל подпустить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "подпустить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: опустить, пропустить, пустить
   פרסום