הטיות פועל подскочить ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онподскочил
   ya/ty/onpodskochil
  • я/ты/онаподскочила
   ya/ty/onapodskochila
  • оноподскочило
   onopodskochilo
  • мы/вы/ониподскочили
   my/vy/onipodskochili

  будущее

  • яподскочу
   yapodskochu
  • тыподскочишь
   typodskochish'
  • он/она/оноподскочит
   on/ona/onopodskochit
  • мыподскочим
   mypodskochim
  • выподскочите
   vypodskochite
  • ониподскочат
   onipodskochat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • подскочив/-ивши
    podskochiv/-ivshi

   Императив

   • тыподскочи
    typodskochi
   • мыподскочим/-имте
    mypodskochim/-imte
   • выподскочите
    vypodskochite

   Причастие

   активный залог

   • подскочивший
    podskochivshij

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • подскочилбы
     podskochilby
    • подскочилабы
     podskochilaby
    • подскочилобы
     podskochiloby
    • подскочилибы
     podskochiliby
    פרסום
    הטיות הפועל подскочить בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "подскочить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים ברוסית: вскочить, выскочить, поворожить
    פרסום