הטיות פועל подцепить ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: подцепиться

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Основа глагола оканчивается на губную согласную, поэтому в некоторых формах перед окончанием появляется буква «л». Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

    прошедшее

    • я/ты/онподцепил
      ya/ty/onpodtsepil
    • я/ты/онаподцепила
      ya/ty/onapodtsepila
    • оноподцепило
      onopodtsepilo
    • мы/вы/ониподцепили
      my/vy/onipodtsepili

    будущее

    • яподцеплю
      yapodtseplyu
    • тыподцепишь
      typodtsepish'
    • он/она/оноподцепит
      on/ona/onopodtsepit
    • мыподцепим
      mypodtsepim
    • выподцепите
      vypodtsepite
    • ониподцепят
      onipodtsepyat

    Деепричастие

    настоящее

      прошедшее

      • подцепив/-ивши
        podtsepiv/-ivshi

      Императив

      • тыподцепи
        typodtsepi
      • мыподцепим/-имте
        mypodtsepim/-imte
      • выподцепите
        vypodtsepite

      Причастие

      активный залог

      • подцепивший
        podtsepivshij

      пассивный залог

      • подцепленный
        podtseplennyj

      Сослагательное наклонение

      • подцепилбы
        podtsepilby
      • подцепилабы
        podtsepilaby
      • подцепилобы
        podtsepiloby
      • подцепилибы
        podtsepiliby
      פרסום
      הטיות הפועל подцепить בכל זמנים, מודוס וגופות.
      חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "подцепить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
      פעלים דומים ברוסית: купить, приостановить, полюбить
      פרסום