הטיות פועל подчинить ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: подчиниться

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. Для некоторых форм имеются альтернативные варианты. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онподчинил
   ya/ty/onpodchinil
  • я/ты/онаподчинила
   ya/ty/onapodchinila
  • оноподчинило
   onopodchinilo
  • мы/вы/ониподчинили
   my/vy/onipodchinili

  будущее

  • яподчиню
   yapodchinyu
  • тыподчинишь
   typodchinish'
  • он/она/оноподчинит
   on/ona/onopodchinit
  • мыподчиним
   mypodchinim
  • выподчините
   vypodchinite
  • ониподчинят
   onipodchinyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • подчинив/-ивши
    podchiniv/-ivshi

   Императив

   • тыподчини
    typodchini
   • мыподчиним/-имте
    mypodchinim/-imte
   • выподчините
    vypodchinite

   Причастие

   активный залог

   • подчинивший
    podchinivshij

   пассивный залог

   • подчинённый
    podchinyonnyj

   Сослагательное наклонение

   • подчинилбы
    podchinilby
   • подчинилабы
    podchinilaby
   • подчинилобы
    podchiniloby
   • подчинилибы
    podchiniliby
   פרסום
   הטיות הפועל подчинить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "подчинить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: извинить, подговорить, внедрить
   פרסום