הטיות פועל пришить ברוסית

X
הטה

prishit'

(perfective)
הדפס

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'и' основе. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онпришил
   ya/ty/onprishil
  • я/ты/онапришила
   ya/ty/onaprishila
  • онопришило
   onoprishilo
  • мы/вы/онипришили
   my/vy/oniprishili

  будущее

  • япришью
   yaprish'yu
  • тыпришьёшь
   typrish'yosh'
  • он/она/онопришьёт
   on/ona/onoprish'yot
  • мыпришьём
   myprish'yom
  • выпришьёте
   vyprish'yote
  • онипришьют
   oniprish'yut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • пришив/-ивши
    prishiv/-ivshi

   Императив

   • тыпришей
    typrishej
   • мыпришьём/-ьёмте
    myprish'yom/-'yomte
   • выпришейте
    vyprishejte

   Причастие

   активный залог

   • пришивший
    prishivshij

   пассивный залог

   • пришитый
    prishityj

   Сослагательное наклонение

   • пришилбы
    prishilby
   • пришилабы
    prishilaby
   • пришилобы
    prishiloby
   • пришилибы
    prishiliby
   פרסום
   הטיות הפועל пришить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "пришить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: зашить, побить, пошить
   פרסום