הטיות פועל проведать ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится к первому типу спряжения, однако у него отсутствуют некоторые стандартные формы. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'в' в основе. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'у' появляется буква 'ю'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онпроведал
   ya/ty/onprovedal
  • я/ты/онапроведала
   ya/ty/onaprovedala
  • онопроведало
   onoprovedalo
  • мы/вы/онипроведали
   my/vy/oniprovedali

  будущее

  • япроведаю
   yaprovedayu
  • тыпроведаешь
   typrovedaesh'
  • он/она/онопроведает
   on/ona/onoprovedaet
  • мыпроведаем
   myprovedaem
  • выпроведаете
   vyprovedaete
  • онипроведают
   oniprovedayut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • проведав/-вши
    provedav/-vshi

   Императив

   • тыпроведай
    typrovedaj
   • мыпроведаем/-емте
    myprovedaem/-emte
   • выпроведайте
    vyprovedajte

   Причастие

   активный залог

   • проведавший
    provedavshij

   пассивный залог

   • проведанный
    provedannyj

   Сослагательное наклонение

   • проведалбы
    provedalby
   • проведалабы
    provedalaby
   • проведалобы
    provedaloby
   • проведалибы
    provedaliby
   פרסום
   הטיות הפועל проведать בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "проведать", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: помешать, проиграть, выслушать
   פרסום