הטיות פועל провиснуть ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием сочетания 'ну' в основе с пустым звуком. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онпровис
   ya/ty/onprovis
  • я/ты/онапровисла
   ya/ty/onaprovisla
  • онопровисло
   onoprovislo
  • мы/вы/онипровисли
   my/vy/oniprovisli

  будущее

  • япровисну
   yaprovisnu
  • тыпровиснешь
   typrovisnesh'
  • он/она/онопровиснет
   on/ona/onoprovisnet
  • мыпровиснем
   myprovisnem
  • выпровиснете
   vyprovisnete
  • онипровиснут
   oniprovisnut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • провиснув/-ши
    provisnuv/-shi

   Императив

   • тыпровисни
    typrovisni
   • мыпровиснем/-немте
    myprovisnem/-nemte
   • выпровисните
    vyprovisnite

   Причастие

   активный залог

   • провисший
    provisshij

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • провисбы
     provisby
    • провислабы
     provislaby
    • провислобы
     provisloby
    • провислибы
     provisliby
    פרסום
    הטיות הפועל провиснуть בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "провиснуть", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים ברוסית: погибнуть, отмякнуть, вымерзнуть
    פרסום