הטיות פועל прочертить ברוסית

X
הטה

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с чередованием букв т/ч в основе. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онпрочертил
   ya/ty/onprochertil
  • я/ты/онапрочертила
   ya/ty/onaprochertila
  • онопрочертило
   onoprochertilo
  • мы/вы/онипрочертили
   my/vy/oniprochertili

  будущее

  • япрочерчу
   yaprocherchu
  • тыпрочертишь
   typrochertish'
  • он/она/онопрочертит
   on/ona/onoprochertit
  • мыпрочертим
   myprochertim
  • выпрочертите
   vyprochertite
  • онипрочертят
   oniprochertyat

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • прочертив/-тивши
    prochertiv/-tivshi

   Императив

   • тыпрочерти
    typrocherti
   • мыпрочертим/-тимте
    myprochertim/-timte
   • выпрочертите
    vyprochertite

   Причастие

   активный залог

   • прочертивший
    prochertivshij

   пассивный залог

   • прочерченный
    procherchennyj

   Сослагательное наклонение

   • прочертилбы
    prochertilby
   • прочертилабы
    prochertilaby
   • прочертилобы
    prochertiloby
   • прочертилибы
    prochertiliby
   פרסום
   הטיות הפועל прочертить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "прочертить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: схватить, заплатить, захватить
   פרסום