הטיות פועל скрасть ברוסית

X
הטה

skrast'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: скрасться

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглых 'с' и 'д' в основе. В окончаниях некоторых форм вместо буквы 'е' появляется буква 'ё'. К данной модели относятся глаголы совершенного вида. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онскрал
   ya/ty/onskral
  • я/ты/онаскрала
   ya/ty/onaskrala
  • оноскрало
   onoskralo
  • мы/вы/онискрали
   my/vy/oniskrali

  будущее

  • яскраду
   yaskradu
  • тыскрадёшь
   tyskradyosh'
  • он/она/оноскрадёт
   on/ona/onoskradyot
  • мыскрадём
   myskradyom
  • выскрадёте
   vyskradyote
  • онискрадут
   oniskradut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • скрав/-вши
    skrav/-vshi

   Императив

   • тыскради
    tyskradi
   • мыскрадём/-дёмте
    myskradyom/-dyomte
   • выскрадите
    vyskradite

   Причастие

   активный залог

   • скравший
    skravshij

   пассивный залог

   • скраденный
    skradennyj

   Сослагательное наклонение

   • скралбы
    skralby
   • скралабы
    skralaby
   • скралобы
    skraloby
   • скралибы
    skraliby
   פרסום
   הטיות הפועל скрасть בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "скрасть", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: раскрасть, покрасть
   פרסום