הטיות פועל стереться ברוסית

X
הטה

צורות הפועל אחרות: стереть

Данный возвратный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онстёрся
   ya/ty/onstyorsya
  • я/ты/онастёрлась
   ya/ty/onastyorlas'
  • оностёрлось
   onostyorlos'
  • мы/вы/онистёрлись
   my/vy/onistyorlis'

  будущее

  • ясотрусь
   yasotrus'
  • тысотрёшься
   tysotryosh'sya
  • он/она/оносотрётся
   on/ona/onosotryotsya
  • мысотрёмся
   mysotryomsya
  • высотрётесь
   vysotryotes'
  • онисотрутся
   onisotrutsya

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • стёршись
    styorshis'

   Императив

   • тысотрись
    tysotris'
   • мысотрёмся/-отрёмтесь
    mysotryomsya/-otryomtes'
   • высотритесь
    vysotrites'

   Причастие

   активный залог

   • стёршийся
    styorshijsya

   пассивный залог

    Сослагательное наклонение

    • стёрсябы
     styorsyaby
    • стёрласьбы
     styorlas'by
    • стёрлосьбы
     styorlos'by
    • стёрлисьбы
     styorlis'by
    פרסום
    הטיות הפועל стереться בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "стереться", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים ברוסית: обтереться, стереться, оттереться
    פרסום