הטיות פועל ушить ברוסית

X
הטה

ushit'

(perfective)
הדפס

צורות הפועל אחרות: ушиться

Данный глагол относится к первому типу спряжения. Глагол имеет отдельную модель в связи с наличием беглой 'и' основе. Глагол совершенного вида

פרסום

Изъявительное наклонение

настоящее

  прошедшее

  • я/ты/онушил
   ya/ty/onushil
  • я/ты/онаушила
   ya/ty/onaushila
  • оноушило
   onoushilo
  • мы/вы/ониушили
   my/vy/oniushili

  будущее

  • яушью
   yaush'yu
  • тыушьёшь
   tyush'yosh'
  • он/она/оноушьёт
   on/ona/onoush'yot
  • мыушьём
   myush'yom
  • выушьёте
   vyush'yote
  • ониушьют
   oniush'yut

  Деепричастие

  настоящее

   прошедшее

   • ушив/-ивши
    ushiv/-ivshi

   Императив

   • тыушей
    tyushej
   • мыушьём/-ьёмте
    myush'yom/-'yomte
   • выушейте
    vyushejte

   Причастие

   активный залог

   • ушивший
    ushivshij

   пассивный залог

   • ушитый
    ushityj

   Сослагательное наклонение

   • ушилбы
    ushilby
   • ушилабы
    ushilaby
   • ушилобы
    ushiloby
   • ушилибы
    ushiliby
   פרסום
   הטיות הפועל ушить בכל זמנים, מודוס וגופות.
   חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "ушить", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
   פעלים דומים ברוסית: зашить, побить, набить
   פרסום