Download New

דוגמאות לפעלים בערבית מ-تَنَبَّأَ - يَتَنَبَّأُ ל-رَوِيَ - يَرْوِي

X
הטה
רשימת דוגמאות לפעלים 1-250, 251-500, 501-750, 751-1000, 1001-1250, 1251-1500, 1501-1750, 1751-2000
 1. تَنَبَّأَ - يَتَنَبَّأُ
 2. تَوَهَّجَ - يَتَوَهَّجُ
 3. كَافَحَ - يُكَافِحُ
 4. أَزَالَ - يُزِيلُ
 5. بَرِحَ - يَبْرَحُ
 6. بَرَّحَ - يُبَرِّحُ
 7. سَانَدَ - يُسَانِدُ
 8. صَارَ - يَصِيرُ
 9. صَحَّحَ - يُصَحِّحُ
 10. تَجَهَّزَ - يَتَجَهَّزُ
 11. تَصَادَقَ - يَتَصَادَقُ
 12. صَهَرَ - يَصْهَرُ
 13. اِجْتَازَ - يَجْتَازُ
 14. قَلَصَ - يَقْلِصُ
 15. قَلَّصَ - يُقَلِّصُ
 16. نَحَسَ - يَنْحَسُ
 17. نَحُسَ - يَنْحُسُ
 18. نَحِسَ - يَنْحَسُ
 19. نَحَّسَ - يُنَحِّسُ
 20. نَفَخَ - يَنْفُخُ
 21. اِسْتَشْهَدَ - يَسْتَشْهِدُ
 22. أَوْدَعَ - يُودِعُ
 23. اِسْتَغْرَقَ - يَسْتَغْرِقُ
 24. اِسْتَوْرَدَ - يَسْتَوْرِدُ
 25. تَفَكَّكَ - يَتَفَكَّكُ
 26. بَعَثَ - يَبْعَثُ
 27. اِمْتَدَّ - يَمْتَدُّ
 28. بَرْوَزَ - يُبَرْوِزُ
 29. فَاقَ - يَفُوقُ
 30. فَاقَ - يَفِيقُ
 31. أَلْفَتَ - يُلْفِتُ
 32. أَلْهَمَ - يُلْهِمُ
 33. حَرَقَ - يَحْرِقُ
 34. حَرَّقَ - يُحَرِّقُ
 35. اِنْصَرَفَ - يَنْصَرِفُ
 36. تَصَعَّدَ - يَتَصَعَّدُ
 37. تَفَجَّرَ - يَتَفَجَّرُ
 38. خَزَنَ - يَخْزُنُ
 39. خَذَأَ - يَخْذَأُ
 40. نَعَى - يَنْعَى
 41. أَزَلَّ - يُزِلُّ
 42. اِسْتَعْجَلَ - يَسْتَعْجِلُ
 43. خَرَبَ - يَخْرِبُ
 44. صَبَرَ - يَصْبِرُ
 45. صَبَّرَ - يُصَبِّرُ
 46. ظَلَمَ - يَظْلِمُ
 47. اِشْتَغَلَ - يَشْتَغِلُ
 48. قَاوَمَ - يُقَاوِمُ
 49. تَقَلَّبَ - يَتَقَلَّبُ
 50. سَكَتَ - يَسْكُتُ
 51. شَلَّ - يَشَلُّ
 52. شَحَذَ - يَشْحَذُ
 53. تَرَجَّلَ - يَتَرَجَّلُ
 54. رَاجَعَ - يُرَاجِعُ
 55. اِنْفَصَلَ - يَنْفَصِلُ
 56. أَوْفَدَ - يُوفِدُ
 57. تَخَوَّفَ - يَتَخَوَّفُ
 58. تَلَاشَى - يَتَلَاشَى
 59. سَافَرَ - يُسَافِرُ
 60. اِلْتَفَتَ - يَلْتَفِتُ
 61. اِنْتَقَمَ - يَنْتَقِمُ
 62. اِخْتَطَفَ - يَخْتَطِفُ
 63. حَلَا - يَحْلُو
 64. أَخْفَقَ - يُخْفِقُ
 65. أَضَاعَ - يُضِيعُ
 66. بَذَرَ - يَبْذُرُ
 67. بَذَّرَ - يُبَذِّرُ
 68. رَفَسَ - يَرْفُسُ
 69. قَرَعَ - يَقْرَعُ
 70. قَرَعَ - يَقْرُعُ
 71. قَرِعَ - يَقْرَعُ
 72. قَرَّعَ - يُقَرِّعُ
 73. اِعْتَقَلَ - يَعْتَقِلُ
 74. اِفْتَقَرَ - يَفْتَقِرُ
 75. أَرْغَمَ - يُرْغِمُ
 76. تَضَخَّمَ - يَتَضَخَّمُ
 77. جَنَّدَ - يُجَنِّدُ
 78. وَعَظَ - يَعِظُ
 79. تَأَسَّفَ - يَتَأَسَّفُ
 80. تَقَارَبَ - يَتَقَارَبُ
 81. بَتَرَ - يَبْتُرُ
 82. تَشَاجَرَ - يَتَشَاجَرُ
 83. زَيَّفَ - يُزَيِّفُ
 84. تَدَارَكَ - يَتَدَارَكُ
 85. أَهْمَلَ - يُهْمِلُ
 86. ثَقَبَ - يَثْقُبُ
 87. ثَقَّبَ - يُثَقِّبُ
 88. صَبَغَ - يَصْبَغُ
 89. قَذِرَ - يَقْذَرُ
 90. قَذَّرَ - يُقَذِّرُ
 91. مَصَّ - يَمَصُّ
 92. تَبَاطَأَ - يَتَبَاطَأُ
 93. غَنَّ - يَغَنُّ
 94. نَبَشَ - يَنْبُشُ
 95. نَبَّشَ - يُنَبِّشُ
 96. اِحْتَلَّ - يَحْتَلُّ
 97. اِفْتَتَحَ - يَفْتَتِحُ
 98. قَطَفَ - يَقْطُفُ
 99. اِبْتَكَرَ - يَبْتَكِرُ
 100. اِخْتَلَقَ - يَخْتَلِقُ
 101. تَسَحَّقَ - يَتَسَحَّقُ
 102. دَلَّلَ - يُدَلِّلُ
 103. رَبَّى - يُرَبِّي
 104. تَرَسَّخَ - يَتَرَسَّخُ
 105. تَتَوَّجَ - يَتَتَوَّجُ
 106. كَرُمَ - يَكْرُمُ
 107. كَرَّمَ - يُكَرِّمُ
 108. اِحْتَقَرَ - يَحْتَقِرُ
 109. خَبَا - يَخْبُو
 110. خَبَأَ - يَخْبَأُ
 111. خَبَّأَ - يُخَبِّئُ
 112. عَطَسَ - يَعْطِسُ
 113. دَخَنَ - يَدْخَنُ
 114. دَخِنَ - يَدْخَنُ
 115. دَخَّنَ - يُدَخِّنُ
 116. دَشَّنَ - يُدَشِّنُ
 117. اِخْتَبَأَ - يَخْتَبِئُ
 118. خَزِيَ - يَخْزَى
 119. دَهَسَ - يَدْهَسُ
 120. خَفَّفَ - يُخَفِّفُ
 121. شَتَمَ - يَشْتُمُ
 122. ضَاجَعَ - يُضَاجِعُ
 123. قَلَى - يَقْلِي
 124. قَلِيَ - يَقْلِي
 125. بَلَّلَ - يُبَلِّلُ
 126. تَجَرَّأَ - يَتَجَرَّأُ
 127. ذَابَ - يَذُوبُ
 128. رَافَقَ - يُرَافِقُ
 129. هَضَمَ - يَهْضِمُ
 130. جَرَفَ - يَجْرُفُ
 131. جَرَّفَ - يُجَرِّفُ
 132. صَعِقَ - يَصْعَقُ
 133. مَسَّ - يَمَسُّ
 134. نَسَجَ - يَنْسُجُ
 135. تَوَاضَعَ - يَتَوَاضَعُ
 136. أَضْحَى - يُضْحِي
 137. تَأَمَّلَ - يَتَأَمَّلُ
 138. صَادَفَ - يُصَادِفُ
 139. صَرَحَ - يَصْرَحُ
 140. صَرُحَ - يَصْرُحُ
 141. صَرَّحَ - يُصَرِّحُ
 142. غَفَرَ - يَغْفِرُ
 143. أَفْلَحَ - يُفْلِحُ
 144. تَدَحْرَجَ - يَتَدَحْرَجُ
 145. تَعَادَلَ - يَتَعَادَلُ
 146. تَغَازَلَ - يَتَغَازَلُ
 147. اِمْتَنَعَ - يَمْتَنِعُ
 148. أَنْذَرَ - يُنْذِرُ
 149. تَصَيَّدَ - يَتَصَيَّدُ
 150. رَعَبَ - يَرْعَبُ
 151. رَعَّبَ - يُرَعِّبُ
 152. سَبَرَ - يَسْبُرُ
 153. اِغْتَسَلَ - يَغْتَسِلُ
 154. بَرَّرَ - يُبَرِّرُ
 155. تَنَاقَضَ - يَتَنَاقَضُ
 156. جَمَدَ - يَجْمُدُ
 157. أَفَقَ - يَأْفُقُ
 158. شَفَى - يَشْفِي
 159. شَفِيَ - يَشْفَى
 160. طَرَّ - يَطُرُّ
 161. تَعَمَّدَ - يَتَعَمَّدُ
 162. تَقَامَرَ - يَتَقَامَرُ
 163. نَوَّهَ - يُنَوِّهُ
 164. أَشْفَى - يُشْفِي
 165. تَقَسَّمَ - يَتَقَسَّمُ
 166. دَفِئَ - يَدْفُؤُ
 167. شَاءَ - يَشَاءُ
 168. طَمَسَ - يَطْمِسُ
 169. وَشُكَ - يَشُكُ
 170. وَشَّكَ - يُوَشِّكُ
 171. اِسْتَعَارَ - يَسْتَعِيرُ
 172. أَرْجَأَ - يُرْجِئُ
 173. أَغْفَلَ - يُغْفِلُ
 174. قَفَّى - يُقَفِّي
 175. أَقَامَ - يُقِيمُ
 176. تَعَبَّدَ - يَتَعَبَّدُ
 177. سَامَحَ - يُسَامِحُ
 178. اِعْتَنَقَ - يَعْتَنِقُ
 179. نَذَرَ - يَنْذُرُ
 180. نَذِرَ - يَنْذَرُ
 181. نَذَّرَ - يُنَذِّرُ
 182. وَرِمَ - يَرِمُ
 183. وَرَّمَ - يُوَرِّمُ
 184. اِحْتَمَلَ - يَحْتَمِلُ
 185. اِسْتَرَدَّ - يَسْتَرِدُّ
 186. نَكَحَ - يَنْكُحُ
 187. أَتْعَبَ - يُتْعِبُ
 188. سَخِرَ - يَسْخَرُ
 189. سَخَّرَ - يُسَخِّرُ
 190. خَطِئَ - يَخْطَأُ
 191. نَكَّتَ - يُنَكِّتُ
 192. اِسْتَقَلَّ - يَسْتَقِلُّ
 193. اِكْتَسَبَ - يَكْتَسِبُ
 194. حَرِجَ - يَحْرَجُ
 195. حَرَّجَ - يُحَرِّجُ
 196. صَدَّ - يَصُدُّ
 197. صَدَّ - يَصِدُّ
 198. قَشَرَ - يَقْشِرُ
 199. قَشَّرَ - يُقَشِّرُ
 200. أَفْرَجَ - يُفْرِجُ
 201. تَأَلَّفَ - يَتَأَلَّفُ
 202. تَآلَفَ - يَتَآلَفُ
 203. رَحَلَ - يَرْحَلُ
 204. سَنَدَ - يَسْنُدُ
 205. سَنَّدَ - يُسَنِّدُ
 206. اِحْتَوَى - يَحْتَوِي
 207. اِضْطَرَّ - يَضْطَرُّ
 208. أَهْدَى - يُهْدِي
 209. تَبَارَكَ - يَتَبَارَكُ
 210. جَزَأَ - يَجْزَأُ
 211. جَزَّأَ - يُجَزِّئُ
 212. سَمَّ - يَسُمُّ
 213. كَشَطَ - يَكْشِطُ
 214. اِسْتَهْلَكَ - يَسْتَهْلِكُ
 215. رَشَقَ - يَرْشُقُ
 216. شَاكَ - يَشُوكُ
 217. عَمُقَ - يَعْمُقُ
 218. عَمَّقَ - يُعَمِّقُ
 219. أَنْعَشَ - يُنْعِشُ
 220. حَكَّ - يَحُكُّ
 221. صَفَحَ - يَصْفَحُ
 222. صَفَّحَ - يُصَفِّحُ
 223. ظَنَّ - يَظُنُّ
 224. وَهَجَ - يَهُجُ
 225. اِخْتَنَقَ - يَخْتَنِقُ
 226. اِسْتَاءَ - يَسْتَاءُ
 227. اِقْتَصَرَ - يَقْتَصِرُ
 228. أَطْفَأَ - يُطْفِئُ
 229. أَقْلَعَ - يُقْلِعُ
 230. رَهَنَ - يَرْهَنُ
 231. غَزَا - يَغْزُو
 232. غَمَرَ - يَغْمُرُ
 233. غَمُرَ - يَغْمُرُ
 234. أَعْجَبَ - يُعْجِبُ
 235. تَحَسَّسَ - يَتَحَسَّسُ
 236. تَمَاثَلَ - يَتَمَاثَلُ
 237. نَدَبَ - يَنْدُبُ
 238. نَدِبَ - يَنْدَبُ
 239. وَخَزَ - يَخِزُ
 240. اِسْتَشْعَرَ - يَسْتَشْعِرُ
 241. أَوْحَى - يُوحِي
 242. تَعَجَّبَ - يَتَعَجَّبُ
 243. حَوَى - يَحْوِي
 244. قَضَمَ - يَقْضِمُ
 245. كَفَّنَ - يُكَفِّنُ
 246. نَالَ - يَنَالُ
 247. تَعَاطَفَ - يَتَعَاطَفُ
 248. حَاذَرَ - يُحَاذِرُ
 249. رَوَى - يَرْوِي
 250. رَوِيَ - يَرْوِي
פרסום